• Okul tercihleri başladı.

  Devlet desteği kapsamında teşvikten istifade etmek için 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında teşvik başvuru güvenlik kodu ve TCKN ile okul tercihi yapmayı unutmayınız. Okulumuz devlet desteği alan okullar kapsamındadır.
 • Kesin kayıtlar 11 Eylül'den itibaren başlayacaktır.

 • Okul kayıtlarımız devam ediyor.

  Ana okulu için 36-66 ay arası öğrencilerimizin kayıtları başlamıştır.İlkokul 1.sınıf kayıtlarımız devam etmektedir. Kayıtlar hakkında bilgi almak ve kayıt ücretlerini öğrenmek için iletişime geçebilirsiniz.

Uygulamalı Dersler

Amacımız; öğrencilerimize, grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi, serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı,...

Eğitim Laboratuvarları

SHOW YOUR BUSINESS

Temel amacımız, öğrencilerimizin, anadilini kuralları ile kullanma bilincine ulaşmış,Temel amacımız, öğrencilerimizin, anadilini kuralları ile kullanma bilincine ulaşmış,...

Akademik Destek Birimleri

 1. 1
  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi
  Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; çocuğun eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip en yüksek düzeyde geliştirmesine destek olmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; öğrencilerimizin çevresiyle uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir.
 2. 2
  Öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalar

  Yaşadığı okul ortamına uyum sağlayabilmelerine destek olmak,

  Yeteneklerini keşfedip, kendini tanıyabileceği ortamların oluşturulmasını sağlamak,

  Sosyal ilişkilerinde karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi için destek olmak,

  Ders çalışma alışkanlıkları ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve kişiye özel yönlendirmeleri yapmak,

  Sosyal ve kültürel deneyimlerini zenginleştirici aktivitelerin ve ortamların oluşturulmasını sağlamak,

  İhtiyaç duyulan konularda grup çalışmaları yapmak,

  Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan profesyonel yardımın alınabilmesi için ebeveynleri uygun profesyonellere yönlendirmek.

 3. 3
  Velilerimize yönelik yapılan çalışmalar

  Anne baba olarak yaşananlara ve ilerde yaşanabileceklerle ilgili olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemek,

  Bireysel görüşmeler aracılığıyla öğrenciyi tanımak ve desteklemek,

  Ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu konularda bireysel görüşmeler yapmak,

  İhtiyaca yönelik olarak grup çalışmaları yapmak

 4. 4
  Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi
  Amacımız, mevcut ana okulu ve ilkokul programında yer alan hedef davranışların öğrencilerimize kazandırılabilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektir. Birimimiz, eğitim bilimleri alanındaki öğretim yöntemleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek derslerimizde uygulanması yönünde çalışmalar yapar.